Prodhime plastike të laboratorit të përgjithshëm

 • Cell Culture Dishes

  Enët e Kulturës Qelizore

  Enët e Kulturës së Qelizave dhe Indeve janë kontejnerë idealë për rritjen e qelizave dhe rendimentet synojnë vëllim të vogël dhe mesatar të inputeve, dhe gjithashtu të dobishëm në ndarjen e mostrave, para-trajtimit, ruajtjen etj.

 • Cell and Tissue Culture Plates

  Pllaka të kulturës qelizore dhe indore

  Pllakat e Kulturës së Qelizave dhe Indeve janë ideale për rritjen e qelizave dhe rendimentin e qelizave në shumë, krahasoni dhe analizoni të tjera.

 • Inoculating Loops and Needles

  Inkulimi i sytheve dhe gjilpërave

  Pllakat e Kulturës së Qelizave dhe Indeve janë ideale për rritjen e qelizave dhe rendimentin e qelizave në shumë, krahasoni dhe analizoni të tjera.